buildyourownpublisher.com  


English Deutsch Dansk Svenska Norsk Netherl. France Italy Poland

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest…

Het WebPublisher is een on line publicatiesysteem waarmee het mogelijk is uw websites op het internet te onderhouden. Dit betekent dat iedereen met internet toegang zijn website zonder programmeerervaring kan bijwerken.

Het WebPublisher bevat elementen als: nieuwskolommen met automatisch aanpassen van de afbeeldingsmaten en datummanagement, mailinglijsten die in verschillende groepen onderverdeeld kunnen worden; debatten, kalenders en stemsystemen; de optie Word, PDF en Excel bestanden etc. te uploaden, en een complete on line statistiek. De hoofdadministrateur kan ook wachtwoorden toewijzen voor begrensde gebieden.


Set-up EUR 999.00
Mensile, incl. 10 clienti di E-mail EUR 49.00

Door op de verschillende afbeeldingen in de collage te klikken, kunt enkele goede voorbeelden van verschillende WebPublisher lay-outs bekijken.

Zet binnen een paar minuten een gratis demo-publicher op en bekijk hoe eenvoudig het systeem te administreren is .

Het demo-publicher is volledig functioneel en bezit alle features. U kunt het WebPublisher 2 weken gratis gebruiken. Indien u het wilt behouden, kunt u het naar uw eigen domein overbrengen.

Firmanaam
Contact   
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Fax
E-mail
E-mail bevestigen
Taalpublisher

  

 


A/S ScanNet • Birkemose Allé 11 • DK-6000 Kolding • Tlf. +45 75 53 35 00 • Fax +45 75 53 35 09
E-mail: scannet@scannet.dk